• banner01
  • banner04

Počet obyvateľov k 31.12.2017 spolu: 1808 /muži 895, ženy 913/
Predproduktívny vek: /0-14/ spolu 218
Produktívny vek: /15-64/ spolu 1273
Poproduktívny vek: /65 a viac/ spolu 317
Priemerný vek: 43,03

 

Počet obyvateľov podľa ulíc:

Obec Jacovce 26
Bedzianska 27
Bočná 7
Brezová 64
Farská 178
Hlboká 100
Javorová 46
Kuzmická 114
Májová 511
Pekárenská 17
Pod Hôrkou 120
Poľná 127
Potočná 15
Pri Majeri 49
Slobody 75
Školská 29
Záhradkárska 7
Záplotie 71
Zemianská 225

 

Rok 2017

Počet obyvateľov: 1808 (k 31.12.2017)

Prírastky, úbytky v počte obyvateľov za rok 2017:
Narodení: 13
Zomrelí: 14
Prisťahovaní: 42
Odsťahovaní: 38

Rok 2016

Počet obyvateľov: 1807 (k 31.12.2016)

Prírastky, úbytky v počte obyvateľov za rok 2016:
Narodení: 14
Zomrelí: 17
Prisťahovaní: 51
Odsťahovaní: 50

Rok 2015

Počet obyvateľov: 1809 (k 31.12.2015)

Prírastky, úbytky v počte obyvateľov za rok 2015:
Narodení: 17
Zomrelí: 22
Prisťahovaní: 40
Odsťahovaní: 36

Rok 2014

Počet obyvateľov: 1817 (k 31.12.2014)

Prírastky, úbytky v počte obyvateľov za rok 2014:
Narodení: 16
Zomrelí: 18
Prisťahovaní: 52
Odsťahovaní: 46

Rok 2013

Počet obyvateľov: 1813 (k 31.12.2013)

Prírastky, úbytky v počte obyvateľov za rok 2013:
Narodení: 15
Zomrelí: 20
Prisťahovaní: 43
Odsťahovaní: 41

Rok 2012

Počet obyvateľov: 1817 (k 31.12.2012)

Prírastky, úbytky v počte obyvateľov za rok 2012:
Narodení: 8
Zomrelí: 17
Prisťahovaní: 39
Odsťahovaní: 37

Rok 2011

Počet obyvateľov: 1824 (k 31.12.2011)

Prírastky, úbytky v počte obyvateľov za rok 2011:
Narodení: 16
Zomrelí: 23
Prisťahovaní: 27
Odsťahovaní: 24

Rok 2010

Počet obyvateľov: 1828 (k 31.12.2010)

Prírastky, úbytky v počte obyvateľov za rok 2010:
Narodení: 13
Zomrelí: 26
Prisťahovaní: 30
Odsťahovaní: 25

Rok 2009

Počet obyvateľov: 1836 (k 31.12.2009)

Prírastky, úbytky v počte obyvateľov za rok 2009:
Narodení: 15
Zomrelí: 13
Prisťahovaní: 37
Odsťahovaní: 30

Rok 2008

Počet obyvateľov: 1827 (k 31.12.2008)

Prírastky, úbytky v počte obyvateľov za rok 2008:
Narodení: 12
Zomrelí: 18
Prisťahovaní: 29
Odsťahovaní: 23

Rok 2007

Počet obyvateľov: 1827 (k 31.12.2007)

Prírastky, úbytky v počte obyvateľov za rok 2007:
Narodení: 18
Zomrelí: 17
Prisťahovaní: 57
Odsťahovaní: 25

Meniny má: Félix
Zajtra: Elvíra

Adobe PDF

Ak sa Vám nedajú prehliadať niektoré dokumenty, pravdepodobne nemáte nainštalovaný Adobe Acrobat Reader. Stiahnuť si ho môžete tu: